Biotopy Malawi*

topy Malawi

Obszar jeziora nie jest jednorodny – wyróżnia się kilka biotopów związanych z dwoma podstawowymi środowiskami życia ryb. Pelagialem – czyli strefą  wolnej toni wodnej oraz litoralem - strefą brzegową.

Pelagial jest do tej pory stosunkowo mało poznany. Przypuszczalnie kryje sporo nieodkrytych gatunków. Jak dotąd wiemy, że tzw. obszar wód otwartych zamieszkuje rodzaj Diplotaxodon, a obszar wód głębokich, do 200 m, rodzaj Alticorpus. Poniżej 350 m nie występują już żadne ryby, ze względu na całkowity brak tlenu.

Litoral jest znacznie lepiej poznany. Obfituje w bardzo wiele gatunków pielęgnic. Ze względu na rodzaj wybrzeża dzieli się go dodatkowo na litoral skalny, kamienisty, piaszczysty oraz ujść rzek.

Cechą charakterystyczną litoralu skalnego są niemal pionowe bloki skalne porośnięte glonami (peryfitonem). Ten obszar jest zamieszkiwany głównie przez pielęgnice z grupy Mbuna oraz gatunki z rodzaju Aulonocara.

Litoral kamienisty istniejący pomiędzy skalnym i piaszczystym, to gruzowisko większych i mniejszych kamieni. Tę strefę również zamieszkują w przeważającej mierze ryby z rodzajów Aulonocara i Pseudotropheus.

Litoral piaszczysty z dnem z białego lub czerwonego piasku to obszar najbujniejszego występowania roślinności. Żyją w nim głównie pielęgnice z grupy Utaka.

Muliste dno i mętna woda charakteryzują litoral ujść rzek. Nie stwierdzono tam występowania pyszczaków z grupy Mbuna. Zamieszkały jest przede wszystkim przez nie endemiczne pielęgnice z rodzaju Tilapia oraz niepielęgnicowate.

 
Google

 

ARCHIWUM 2000-2006 © Copyright info: PolskieMalawi

 

* Fragment książki "Malawi - piękno i pasja" Krzysztofa M. Kaźmierczaka opublikowany za zgodą autora.