AKWA WIADOMOŚCI

Historia z dna jeziora


Naukowcy przymierzają się do wykonania serii odwiertów, które pomogłyby poszerzyć informacje dotyczące historii naszej planety. Dzięki ekstrakcji z dna jezior Wielkiego Rowu Afrykańskiego przebadane zostaną osady, które pozwolą opisać szereg zagadnień dotyczących okresu zlodowacenia, globalnego ocieplenia oraz ewolucji człowieka.
 Wiek jednego z jezior afrykańskich, jeziora Malawi głębokiego na 750 metrów, szacowany jest na 7 milionów lat.
 

Jak donosi brytyjski dziennik 'The Guardian' zastosowanie najnowszych osiągnięć technologicznych z zakresu górnictwa pozwoli odpowiedzieć na pytania dotyczące przodków człowieka współczesnego, a także wpływu na klimat ze strony lodowców oraz obszarów tropikalnych. Może to wspomóc ustalanie polityki mającej na celu zahamowanie topnienia lodowej pokrywy biegunów, podnoszenia się poziomu oceanów, oraz suszy i potopów.

Planowane jest wykonanie odwiertów z jeziora Malawi, jeziora Bosumtwi znajdującego się na terenie Ghany, po czym badaniom poddane zostanie jezioro Tanganika, o głębokości 1500 metrów. Szacuje się, że tam właśnie pogrzebane są najbardziej interesujące zapiski dotyczące przeszłości Ziemii.

Projekt nadzoruje grupa złożona z czterech ośrodków uniwersyteckich Stanów Zjednoczonych – Uniwersytet stanu Arizona, Uniwersytet Syracuse, Uniwersytet Minnesota-Duluth i Uniwersytet Rhode Island. Do współpracy zaproszone są również inne kręgi naukowe, zwłaszcza z ośrodków europejskich. Główny nacisk kładzie się na osady wulkaniczne oraz organiczne, których analiza odkryje zapis wydarzeń rok po roku na przestrzeni wieków. Naukowcy szacują, że dzięki takim zabiegom są w stanie uzyskać informacje z przedziału 600 tys. lat wstecz. Prace tego typu przypominają badania przeprowadzane na przyrostach pnia drzewa.

Podobnym działaniom swego czasu było poddawane jezioro Bajkał. Jednak wolna sedymentacja i niewielkie ilości osadów organicznych powodują, że próbki nie są tak atrakcyjne jak te, które pobierane będą z wód Afryki. W klimacie tropikalnym procesy zachodzą szybciej i są bardziej zintensyfikowane, dzięki czemu pobrane próbki będą bogatsze w łatwiejszy do interpretacji materiał.

Złoża kopalne świadczą o tym, że Afryka jest kolebką ludzkości. Jednak do dziś nie wiadomo, czy praprzodek człowieka był mieszkańcem sawanny, czy też buszu. To, jak i inne pytania z zakresu ewolucji zachodzących w środowisku wodnym może uzyskać odpowiedź, jako że jeziora te zawsze obfitowały w ogromną różnorodność żywych stworzeń. Szczególnie interesujące są zagadnienia dotyczące szybkości ewoluowania i okresów wykształcania specjalizacji.

Odwierty będą dokonywane z barek. Ze względu na zbyt duże głębokości jezior by móc zakotwiczyć, będą one pozycjonowane linami siłowników sterowanych przez system satelitarny. Rozpoczęcie badań planuje się na styczeń 2004, a czas wykonywania odwiertów nie powinien przekroczyć 40 dni.
 
opracował             
Marcin "truposz"Łakomy
 
 

 

ARCHIWUM 2000-2006 © Copyright info: PolskieMalawi

 

AKWA WIADOMOŚCI